söndag 29 juni 2008

Religion= varning (folk- och grupphälsa och ind: empiri vi har idag= vetenskapens ansvar)

- elektriska stormar som utgår från tinningloberna el andra delar = grunden alla religiösa upplevelser . Bakgrund avgör tolkningen (Michael Persinger mfl)

- statistisk= muslimska länder utvecklas inte mot demokrati sedan 70-talet

- samband ml mönstrande och narkotika/missbruk

- könskonflikt bakom en del kreativitet inom religionen (tex ryska Ksenia)

- oraklet i Delfi (metan och naturgas)

- Nobel: "göra mänskligheten den största nytta" och "mest eller best för folkens förbrödrande"

- hi empiri: dödsfall (tex 50% tysk bef), väldtäkter (känt i alla krig med bla religiösa inslag) och plundring

- 40-årigt am experiment= rhesus apor svalt hellre i upp till 12 dagar än se någon lida (elstötar)

- jfr ekologisk hypotes= dinosauriernas biotop/ekologi förgjordes via (interplanetär) verkan i miljön. Deras instinkt var inte hållbar (rov- och revir)

- nyreligiösitet och högerpopulismens frammarsch

- Andreas Koller och Philipp Steinwebers avh vid Fachhochschule Saltzburg : bågarna visar förekomst i de heliga skrifterna ml respektive upphovsman

- reproduktionsfördel= flugsnapparhonor föredrar hanar som liknar pappan (mer religiös nedärvdhet hos kvinnan)

- folkmordsbrott: häxbränningen isv; indianerna; svarta och hi fall

- gåshudseffekt (placebo) och skapar rädsla (neurologiskt och emot sin religion tex "var inte rädda")

- hypnoseffekt och ACC

- randis bluffavslöjande: falsarium (jfr alla fall av falsarier inom religionen: nästan alla?)

- maffialikhet = mer 666 sas än 7 (aliens kan ju tex ha "haft lite roligt" för utvecklingen= se när den skulle dekonstrueras och åtgärda problemet)